Protokoll fra gruppeting 14. mars 2013

Beskrivelse: