Ikke troppsmøte siden det var lysmesse på søndagen