Lysmesse


Sted: Ås kirke

 

Lysmesse starter kl 18.00, oppmøte 17.30 i bårehuset