Troppsmøte


Sted: Frydenhuag

 

Ekspedisjon på Frydenhaugvidda med utfordringer å løse underveis

Husk ski eller truger

Ansvarlig leder: David