Patruljemøte


Sted: nettbasert

 

Pga Korona viruset så vil det ikke bli fysiske patruljemøter denne gangen, men planen er å teste ut et alternativ ved at patruljemøter avholdes digitalt. Mer info kommer.