Årets første troppsmøte, zoom


https://uio.zoom.us/j/68665326074 Møte ID: 686 6532 6074

Vi har fått nye hjemmesider. Terminliste for våren blir lagt ut der. 

Info om dagens møte: 

https://aas.speiding.no/kalender/troppsmote-12/