Betaling til gruppa

Betaling til gruppa

Her kan du lese om hvordan du gjør betalinger til gruppa.


Gruppa har kun en konto, så alle enheter betaler til samme kontonummer. Alle speider i første ås skal være medlemmer av Norges speiderforbund og registrert på min.speiding.no. Faktura for årsavgiften skal man få i posten, men den kan også finnes på min.speiding.no. 

Kontonummeret til gruppa: 1654.20.42889

Regskapsansvarlig: Inger Fløistad, i nger.floistad@hotmail.com,  tlf. 452 27 021