Referat fra gruppetinget 25. oktober 2012

Gruppetinget ble avholdt på Frydenhaug fra kl 1900 til kl 2115.


Til stede: Kai, Eirik, Rose, Anne-Marit, Solveig, Ylva, Sille, Marit, Inger, Jon Anders, Gustav, Håkon, Anna, Adrian, Eskild, Iselin, Jørund, Karoline, Sigurd.

1. Innkalling med justert saksliste godkjennes.
Ordstyrer: Kai Tilley
Referent: Anne-Marit Kleven

2. Nye ledere
Siri Kock ønskes velkommen som nye leder i beverkolonien

3. Valg
Kasserer Arnt Foss og revisor Kristina Betina velges for et halvt år til. Fremover vil valg av kasserer og revisor skje på gruppetinget om vinteren samtidig med fremlegging av regnskap.

Gruppeledelsen:
Valgkomiteens forslag om å øke gruppeledelsen med ett medlem godkjennes.
Følgende medlemmer blir valgt for 1 år:
Jon Anders Fløistad (Tropp)
Håkon Viksmo Lie (Rover)
Rose Marie S. Lystad (Flokk)
Frank Sørensen
Anne-Marit Kleven (Bever)

Valgkomite:
Følgende medlemmer blir valgt for 1 år:
Sille Tveitnes
Solveig Schytz
Siri Kock

4. Komiteer
Lysmesse-komite: Inger Fløistad, Sigurd Fløistad, Adrian Sørensen
Speideraksjon-komite: Rose Marie Lystad (flokk), Sigurd Fløistad (tropp), Aslak Alhassan (rover), Marit Engøy (beverkoloni)
17.mai-frokost-komite: Kai Tilley, Marit Engøy, Solveig Schytz
Åpen dag komite: Jon AndersFløystad, Gustav Omberg Often og Håkon Viksmo Lie. Det er ønskelig å få med de eldste i tropp underveis og planleggingen for å videreføre kunnskap og erfaringer.

5. Terminliste
Gruppas terminliste for 2013 gjennomgås. En justert terminliste legges ut på hjemmesidene.
For første halvår gjelder i tillegg til Trampen-servering, felles markering av Speideraksjonen 24. april, 17. mai med speiderfrokost og 1.-2. juni er 1.Ås teknisk arrangør for Småspeiderdager.
15. juni er det Åpen dag i Ås sentrum med markering av 90 år med speiding i Ås.

6. Gruppemerke:
Det utlyses ny konkurranse om å lage nytt gruppemerke!
Alle kan delta og sende sitt forslag til Ylva Tilley, evt. via sin leder.
FRIST: 1. Desember
En leder og en speider fra hver enhet vil danne en komite for å vurdere hvilket forslag som skal velges.
Brit Omberg har tidligere sagt seg villig til å tegne dette for oss slik at det blir mulig å trykke.

Profileringsgruppe: I troppen er det satt sammen en gruppe som skal se på hvilke speiderartikler som er ønskelig.

7. Historiesamling
1. Ås speidergruppe er 90 år i 2013 og det har vært ønskelig å samle gruppas historie i denne anledning. Eirik jobber videre med dette prosjektet.

8. Eventuelt
• 1. Ås er arrangører for småspeiderdagene 2013. Dette er første helgen i juni. Hele gruppa må ta ansvar. Tema for helgen skal være «VIKING»
 Komite: Karoline Omberg Often, Jørund Tilley, Adrian Sørensen, Eskild Gausemel Berge og Rose Marie Lystad

• 1. Ås speidergruppe er 90 år i 2013. Feiringen legges i forbindelse med «Åpen dag» arrangementet. Gruppeledelsen ser på hvordan dette skal gjøres.

• Troppen ønsker å invitere alle enhetene til å delta i borgertoget 17. mai

• Det er enighet om at hele gruppa skal delta i speideraksjonen i 2013.
Arrangementet blir 24. april.
Komite: se sak 4

• Det blir foreslått at gruppeledelsen bør se på muligheten for å rehabilitere veien gjennom skogen til Trampen for å øke trafikken dit. Det understrekes at det er et stort potensiale av kunder som ikke kommer fordi veien er lite tilgjengelig. Med en bedre vei vil gruppa kunne vurdere å holde Trampen åpen for eksempel i september. Gruppeledelsen tar dette videre og ser på muligheten for å samarbeide med andre foreninger om dette. Eks Kroerskogens venner og skiforeningen.

• Det er enighet om at Trampen kan lånes ut til andre speidergrupper og at det i større grad kan drives «byttelåning» av speiderhytter.
 Gruppeledelsen skal se nærmere på spørsmålet om bålhuset kan lånes ut til andre.

• Det blir igangsatt boring etter vann på Trampen nå i høst. Det er lovet å få det ferdig før serverings-sesongen begynner. Etter boringen så vil veien bort til hytta bli skrapet for å jevne den ut. Det er viktig at ingen kjører på veien før tælen er kommet i bakken.

• Det er malt mye på Trampen og på Frydenhaug. Mange speidere har vært med. KJEMPEBRA

• Troppen lager en kalender med egne bilder som de vil selge før jul. Etter nyttår vil det vurderes om det trengs ytterligere innsats for å tjene mer penger til gruppa. Eks salg av kakebokser før påske

• Det meldes at speiderne savner en ansvarlig for å skifte lyspærer etc. på Frydenhaug.