Innkalling til gruppeting i 1. Ås speidergruppe

Innkalling til gruppeting 16. februar 2011 på Frydenhaug kl 1900


1. Konstituering av møte, valg av referent, godkjenning av innkalling og dagsorden. 

2. Regnskap for 2011, deles ut på møtet.

3. Budsjett for 2012. Vedtak om kontingentens størrelse. Deles ut under møtet.

4. Valg av nytt medlem til valgkomité. Orientering om instruks for valgkomiteen i 1. Ås speidergruppe.

5. Valg av representanter til Kretstinget. 

6. Arrangementer. 
• Deltakelse på 17. mai, valg av representant til 17. maikomiteen 2012 (ikke forespurt i år)
• Speiderfrokost 17. mai.
• Åpen dag under Ås Martn 16. juni.• Speideravslutning for hele gruppa på Frydenhaug 16. juni.

8. Prosjekt Åsspeidernes 100-årsberetning

7. EventueltBorevann på Trampen, status.

Enkel bevertning. 

Kai Tilley
Gruppeleder

Sak 5:Representanter til kretstingetGruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlemi henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere.