Innkalling til gruppeting

Innkalling til gruppeting tosdag 14. mars kl 1900 på Frydenhaug


Innkalling til gruppetinget torsdag 14. mars 2013 

Sted: Frydenhaug kl 1930

Dagsorden

1. Konstituering av møte, valg av referent, godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 

2. Regnskap for 2012. 

Regnskapet deles ut på møtet. 

3. Budsjett for 2013. Vedtak om kontingentens størrelse. 

Deles ut på møtet.

Vedtak om kontingentens størrelse.

Det vil bli foreslått en stram bruk av penger. I forbindelse med fortsatt bruk av Frydenhaug kan det påløpe utgifter vi ikke har oversikt over på forhånd.

4. Valg av kasserer og revisor for ett år

Valgkomiteen legger fram sin innstilling:

Valgkomiteen består av Sille Tveitnes, Solveig Schytz og Siri Koch.

5.  Eventuelt

Avtale om Frydenhaug

Enkel bevertning. 

Kai Tilley

Gruppeleder