Gruppeting/årsmøtet 15 februar

HUSK ÅRSMØTET/GRUPPETING TORSDAG 15. FEBRUAR KL 19.10 PÅ FRYDENHAUG.

Gruppetinget er for alle medlemmer over 12 år.

DET BLIR PIZZA OG PLANLEGGING AV 2018.

Hilsen Inger Sundheim Fløistad

(gruppeleder)


                      Innkalling til årsmøte / gruppeting 15. februar 2018 

 

Alle medlemmer fra og med det året de fyller 12 år kan møte

Sted: Frydenhaug torsdag 15. februar kl 19.10-21.00

 

Dagsorden

1.               Konstituering av gruppetinget

 1. valg av ordstyrer, tellekorps, referent, to personer til å undertegne protokollen
 2. godkjenning av innkalling
 3. godkjennelse av saksliste

 

2.               Saker

 1. Årsmelding
 2. Regnskap for 2017
 3. Dugnad 28. april
 4. 17. mai komite (frokost og representant til 17.mai komiteen)
 5. Gruppeleir (4 -11 august), info & spørsmål
 6. Åpen dag (8-9 juni)
 7. Øvrig terminliste 2018
 8. Budsjett for 2018

 

3.               Valg

 1. Valg av 10 representanter til Kretsting søndag 4. mars i Son kl 12.