Gruppeting 25. oktober

Det innkalles til gruppeting i 1. Ås speidergruppe torsdag 25. oktober kl 19.00 på Frydenhaug.


Gruppa fyller 90 år til neste år – og vi ønsker å dokumentere alle årene med speiderhistorie i Ås – fra 1., 2., 3. Ås og Ås I til i dag!

Gruppeledelsen ønsker å utfordre den eller de som sitter inne – eller kjenner folk som kan sitte inne på historier, bøker, referater, filmopptak og som kunne tenke seg å samle dette og produsere en trykksak eller digitalt medium for å dokumentere speiderhistorien på Ås. Skal vi rekke 90-årsmarkeringen haster det det med å få kontakt med ledere fra de tidligste årene eller som kan ha tatt vare på ting fra denne perioden før – kjenner du noen? Dette er enda viktigere for å få det dokumentert fram mot 100-årsmarkeringen. Gruppeledelsen kjenner til at det var interesse fra noen på dette tidligere i år.

I samme anledning ønsker vi å sette igang igjen arbeidet med nytt gruppemerke og profilartikler. Dette ble det opplyst om på foreldredagen på Frydenhaug i høst og det er tenkt å få dette på plass før jul. Mer informasjon på gruppetinget.

Sak 1. Konstituering

Framlegg av innkalling og saksliste.

Sak 2. Nye ledere

Presentasjon av nye leder i enhetene.

Sak 3 Valg

Valg av gruppeassistenter for ett år

Valg av regnskapsfører (tillegg)

Valg av revisor

Valgkomiteen legger fram sin innstilling på møtet.

Sak 4 Terminliste for 2012

Forslag til terminliste og serveringsansvar på Trampen gjennomgås.

Sak 5 Eventuelt

Valg av lysmessekomite

Åpen dag-komite 2012

Speiding i Ås 90 år

Nytt merke og profilartikler

Kai Tilley

Gruppeleder