GRUPPETING 18 OKTOBER

HUSK

GRUPPETING TORSDAG 18. OKTOBER KL 19.00 PÅ FRYDENHAUG.

Gruppetinget er for alle medlemmer over 12 år.

DET BLIR PIZZA OG PLANLEGGING AV 2019.

Hilsen Inger Sundheim Fløistad

(gruppeleder)


Innkalling til gruppetinget 18. oktober 2018      

Til: alle betalende medlemmer fra og med det året de fyller 12 år

Sted: Frydenhaug torsdag 18. oktober kl 19:00 – 20.30

  Dagsorden

1.               Konstituering av gruppetinget

  1. valg av ordstyrer, tellekorps, referent
  2. godkjenning av innkalling
  3. godkjennelse av dagsorden 

2.               Valg  

  1. Valg av gruppeleder for 2 år
  2. Valg av 4 gruppeassistenter for et år
  3. Valg av revisor og regnskapsfører
  4. Valg av valgkomite 

3.               Terminlisten 2018

  1. Jota 2018 – 20-21 oktober.
  2. Oppnevning lysmessekomite .

            i.     Øving til lysmessa mandag  3.12 – lysmesse 9.12

 4.               Terminliste 2019

  1. Gjennomgang av forslag til terminliste 2019

 

Andre saker til diskusjon