Jota på Trampen

Jota tur på Trampen


1. Ås flokk [Felt] 

 

Treffpunkt Trampen m   – JOTA –  

Tur lørdag 20 .10.2012    

Denne lørdagen treffes vi alle i flokken først og går inn til hytta og der treffer vi hele troppen og en del rovere; men det er ikke alt, for når vi deltar i Jamboree-on-the-air ” – JOTA kan vi treffe speidere over radio både rundt i Norge og i utlandene rundt oss. Hvis vi har lyst får vi slippe til med hilsen fra 1. Ås radiostasjon; da er det lurt å kunne navnet sitt med fonetisk alfabet. Vi griller oss mat på hygge-bål, hvor vi også deltar i leirbål sammen med de andre. 

Turen tilbake i mørket er noe helt for seg selv, ”nærmere naturen” kommer vi ikke så ofte. 

 

Husk å  kle dere fornuftig og pakke sekken godt, gjør det selv – prøv i hvertfall. 

På seg: Godt kledd etter været (m. lue/votter), fottøy som tåler vann og søle!  

 

I sekken: Ekstra genser og sokker, regntøy (hvis mulighet for regn), lykt, kniv (i sekken, de som har),  2 m tau/snor, kopp, grillmat med tilbehør, brødmat etter behov, saft serveres fritt. 

Oppmøte: Innerst i Paimioveien lørdag  20 .10. kl 15.00  

Avslutning: Samme sted ca kl 21.  

Vel møtt på tur Akela –  Won-tolla -  

A - Alfa (AL FAH)   K - Kilo (KEY LOH)   U - Uniform (YOU NEE FORM) 
B - Bravo (BRAH VOH)   L - Lima (LEE MAH)  V - Victor (VIK TAH) 
C - Charlie (CHAR LEE)  M - Mike (MIKE)  W - Whiskey (WISS KEY) 
D - Delta (DELL TAH)   N - November (NO VEM BER)  X - X-ray (ECKS RAY) 
E - Echo (ECK OH)   O - Oscar (OSS CAH)  Y - Yankee (YANG KEY)  
F- Foxtrot (FOKS TROT)  P Papa (PAH PAH)  Z - Zulu (ZOO LOO) 
G - Golf (GOLF)   Q - Quebec (KEH BECK)  Æ - Ægir / Ærlig 
H - Hotel (HOH TELL)   R - Romeo (ROW ME OH)  Ø - Ørnulf / Østen 
I - India (IN DEE AH)  S - Sierra (SEE AIR RAH)  Å - Ågot / Åse 
J - Juliett (JEW LEE ETT)  T - Tango (TANG GO)   

Det fonetiske alfabetet brukes når du skal stave/bokstavere viktige ord. [Mykt linjeskift]Det er svært nyttig for å unngå misforståelser og brukes særlig i radiokommunikasjon for oppgi koder og kallesignaler for båter og fly. Det fonetiske alfabetet brukes også av for eksempel politet ved radiosamband. [Mykt linjeskift]På radio kan det særlig være vanskelig å tyde enkle bokstaver for eksempel i et bilnummer: SF 12345. Istedet blir det sagt Sierra-Foxtrot 12345.                 Det fonetiske alfabetet er internasjonalt og kan brukes over hele verden. 

Du kan trene på å bo kstavere ditt navn !   -  det er lurt å kunne hvis noe er utydelig i telefonen og andre steder som f. eks. på JOTA.